תום לב בכריתת חוזה

ככלל תום הלב הנו “עקרון על מנחה” בו אנו נדרשים לעשות שימוש הן במסגרת חיי היום היום והן במסגרת העסקים הרגילה, הטומנת בחובה מדי יום התקשרויות עסקיות וחוזיות כאחד. למעשה החוזה נערך בין שני הצדדים והמעוניינים להגיע להסכמה משותפת ביניהם, הבנה וגמישות. הם מסכימים על דברים באופן חופשי , מתחייבים האחד כלפי השני בכל נושא או תחום מסוים, ובלבד שהינו חוקי. תום לב בכריתת חוזה למעשה הינו כלי מנחה להבנה והסכמה בין הצדדים לפני נקיטת פעולות או הליכים כלשהם. חוזה ניתן לערוך בין בכתב או בין בעפ’, כאשר מרבית החוזים הרשמיים נערכים בכתב, אך עדיין בחיי העסקים היום יומיים נכרתות התחייבויות חוזיות רבות בעל פה ובאמצעות לחיצת יד. החוזים השכיחים אותנו אנו מכירים: חוזה רכישת/מכירת דירה, חוזה הלוואה, חוזה התקשרות מול הבנק, חוזה התקשרות עם חברת ביטוח, חוזה שכירות ועוד. כל אלו הם חוזים וחלים עליהם הכללים מתוקף חוק החוזים (1993). 

מהו למעשה תום לב בכריתת חוזה? 

החוזה הינו אוסף של תנאים והסכמות הקובעים את מערכת היחסים בין שני הצדדים בנוגע לאותו עניין או הנושא, כך למשל אם חברת ביטוח מוכרת פוליסה ללקוח מסוים, הרי שהיא מתחייבת בחוזה לשלם ללקוח פיצוי כזה או אחר בעת נזק כלשהו שיכול לקרות, נזק גופני או נזק רכוש וזאת בתנאי שהלקוח מצדו עמד בתנאים הקבועים בפוליסה כדוגמת תשלום חודשי, הצהרה מלאה וכנה וכד’. זהו למעשה חוק שנכרת באופן חופשי למדי, מתוך בחירה, ומחייב את הלקוח מצד אחד ואת חברת הביטוח מנגד. ואולם מעבר לדרישות של כיצד ואיך נערך החוזה, קיים ‘עקרון על’ הקובע, כי על הצדדים לחוזה לנהוג בתום לב בכריתת חוזה ובדרך מקובלת – כמפורט בסעיף 12 (א) לחוק החוזים – “במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב”. 

המשמעות של תום לב, במובן הפשוט ביותר היא שלכל צד בטרם כריתת החוזה ינהג בדרך מקובלת ולא יסתיר מידע כלשהו שיכול היה לשנות את ההחלטה של הצד השני לחתום על החוזה או במידה ויש בחוזה תנאי שהוא יודע שאין באפשרותו לעמוד בו, יכבד ויודיע זאת מבעוד מועד ובטרם החתימה או ההגעה להסכמה מחייבת מצד שני הצדדים. חובת התום לב אינה מסתיימת בשלב המשא ומתן וממשיכה גם למהלך של קיומו של החוזה, כאשר סעיף 39 לחוק החוזים קובע כי “בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך המקובלת ובתום לב: והוא הדין לגבי שימוש בזכות הנובעת מחוזה”.  

צור קשר

לפרטים וקביעת פגישת יעוץ מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

נשמח לייעץ לכם ולעמוד לשירותכם

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם